VINDUENE HAR ALDRI VÆRT SÅ RENE FØR / THE WINDOWS HAVE NEVER BEEN THIS CLEAN BEFORE

Reklame | Utvendig Renhold

Det er to ting som bør gjøres jevnlig, som jeg virkelig ikke kan fordra å gjøre. Det er å stryke klær, og å vaske vinduer. Strykejobben løses med å ikke ha for mange klær som bør strykes. Og nå har jeg også oppdaget løsningen på vindusvasken 😀

There are two things that needs to be done on a regular basis, that I really can’t stand to do. It is to do ironing, and to wash windows. The ironing I solve by not having so many clothes that needs ironing. And now I have discovered the solution to the window washing problem too 😀

Løsningen er jo så enkel… Rett og slett å bestille noen til å gjøre det! Noen som er proffe til og med 🙂
Og det gjorde jeg. Helt genialt!

The solution is easy,,,,  Simply to book someone professional to do it! And I did that.
Very clever!

 

Her på bildet synes det godt hvor skitne vinduene mine var.

In this picture it shows too well how dirty the windows used to be.

Det er sånn at jeg som har ME, takler ikke denne jobben så lett. Når jeg har ryddet vinduskarmene, og gjort klart vaskeutstyret, er jeg utslitt, og må hvile. Og da kan det ta litt tid før jeg er klar til neste skritt. Og da er jo vaskevannet og alt blitt kaldt. Og det er likt med den utvendige vasken. Og når jeg da vasker, spesielt utvendig, så blir jeg ikke fornøyd heller, fordi det blir tørkerenner og det hele. Jeg får det rett og slett ikke til. Og når det blir sånn et slit, og så lite tilfredsstillende resultat, så orker jeg ikke å gjøre det så ofte. Så her i huset har vindusvasken blitt gjort en gang hvert annet år. Og det sier seg selv at det er alt for lite.

It’s the case that I, who have ME, do not cope with this job so easily. When I have cleaned the window frames, and prepared the washing equipment, I am exhausted and have to rest. And then it may take some time before I’m ready for the next step. And then the washing water and everything has become cold. And it’s the same with the outside window wash. And when I wash, especially on the outside, I’m not happy either, because there will be dry gutters and all. I simply can not do it properly. And when it becomes such a struggle, and such an unsatisfactory result, I do not have the strength to do it so often. So here in the house, the window washing has been done once every two years. And it goes without saying that it is far too little.

 

Jeg valgte firmaet Utvendig Renhold til å gjøre jobben for meg. Og helt ærlig, det burde jeg gjort allerede lenge før jeg ble syk. For så rene vinduer tror jeg aldri at jeg har hatt før. Utvendig Renhold vasket vinduene både inne og ute for meg. Og det var en nytelse å se på ♥ Jeg fotfulgte den hyggelige mannen som vasket (med min hjernetåke glemte jeg å få vite navnet hans). Og han var så effektiv og gjorde jobben så raskt og profesjonelt. Jeg er rimelig imponert!
En jobb han brukte en times tid på, knapt nok, ville jeg selv brukt flere dager på nå etter jeg ble syk. Og jeg gjorde det ikke noe spesielt fort da jeg var frisk heller. Men litt raskere enn det gikk det jo. Tenk så mye tid jeg kunne ha spart, på å leie noen som virkelig kan dette? Så nå er det ingen tvil om hva som vil være løsningen for meg fremover 🙂

I chose the company Utvendig Renhold to do the job for me. And honestly, I should have done that long before I got sick. Because I have never had such clean windows before. Utvendig Renhold washed the windows both inside and outside for me. And it was a pleasure to watch ♥ I followed the nice man who did the cleaning, around (with my brain fog I forgot to know his name). And he was so efficient and did the job so quickly and professionally. I’m reasonably impressed!
A job he spent an hour on, barely enough, I would even spend several days on now after I got sick. And I did not do it very fast when I was healthy either. But it went a little faster than days. Imagine how much time I could have saved, hiring someone who really knows how to do this? So now there is no doubt about what will be the solution for me in the future 🙂

 

Den utvendige vasken foregår uten kjemikalier. Noe som er veldig bra for miljøet. Det brukes kun vann som er renset for partikler og ionisert. Det løser opp og fjerner skitten bedre enn vanlig vann. Og er ekstra effektivt når det er oppvarmet. Og her hos meg ble det brukt varmt renset vann.

The external cleaning takes place without chemicals. Which is very good for the environment. Only water that has been purified and ionized is used. It dissolves and removes dirt better than ordinary water. And is extra efficient when heated. And here on my windows, hot purified water was used.

 

Vinduene ble vasket med en børste, som var koblet til det varme rensede vannet. Og ingen nal ble brukt etterpå. Vinduene tørket naturlig, og ikke en eneste tørkeflekk var igjen på vinduene etterpå. Helt fantastisk. Nå er det en stor glede å se ut, og inn av vinduene. Så rene, blanke og fine at det er en fryd.
Denne vaskemåten er ikke bare miljøbesparende, den er også tids- og kostnadseffektiv. Man slipper å bruke penger på vaskemidler, og man slipper å bruke tid på å tørke av vinduene etterpå.

The windows were washed with a brush, which was connected to the hot purified water. And no squeegee was used afterwards. The windows dried naturally, and not a single drying stain was left on the windows afterwards. Fantastic. Now it is a great pleasure to look in and out of the windows. So clean, shiny and fine that it is a delight.
This washing method is not only environmentally friendly, it is also time and cost efficient. You do not have to spend money on detergents, and you do not have to spend time wiping the windows afterwards.

 

Spesielt fornøyd er jeg med kjøkkenvinduet etter innvendig og utvendig vask. For det var ille skittent. Men ikke nå lenger ♥

I am especially happy with the kitchen window after the cleaning. Because it was terribly dirty. But not anymore ♥

Jeg kan nevne at dette firmaet tar vindusvasken helt opp til 7. etasje uten å bruke lift. Det er ganske imponerende. Og kostnadsbesparende.

I tillegg gjør Utvendig Renhold fasadevask også. Det er vel kanskje det som er hovedspesialiteten og. Det ligger i navnet 🙂 Og den vasken foregår også med det samme vannet, bare litt varmere. Og alt blir gullende rent. Du kan lese mer om deres arbeid her på hjemmesiden deres, utvendigrenhold.no.

 

Og så har jeg fått lov å dele et hyggelig tilbud med dere som kikker innom her. For hvis du bor i Stavanger/Sandnes og omegn, og ønsker å bestille en tjeneste fra Utvendig Renhold, så kan du oppgi tilbudskoden “Evaswindow2020“, og få 20% rabatt på prisen. Er ikke det flott vel? Gå inn HER og se tjenestene, og gjør din bestilling 🙂

 

I can mention that this company takes the window cleaning all the way up to the 7th floor without using a lift. It’s quite impressive. And cost-saving.

In addition, Utvendig Renhold also does facade cleaning. That is perhaps what is the main specialty. It’s in the name 🙂 And that washing also takes place with the same water, just a little warmer. And everything will be clean as gold. You can read more about their work here on their website, utvendigrenhold.no.

 

And then I have been allowed to share a nice offer with you who drop by here. Because if you live in Stavanger / Sandnes and the surrounding area, and want to order a service from Utvendig Renhold, you can enter the offer code “Evaswindow2020“, and get a 20% discount on the price. Isn’t that great? Enter HERE to do your booking 🙂

GOD MORGEN / GOOD MORNING

God morgen alle sammen ♥ Det er liv i meg fortsatt 🙂 Og i dag våknet jeg tidlig, og se på denne vakre himmelen jeg våknet til ♥

Good morning everyone ♥ I am still alive 🙂 And today I woke up early, and look at this beautiful sky I woke up to ♥

Den ser lovende ut denne himmelen, men like etter jeg tok bildet, begynte det å regne. Så det er en regnværshimmel, rett og slett. Og regnvær er vi blitt lovet i dag.

It looks promising this sky, but right after I took the picture, it started raining. So this is simply a rainy weather sky. And we have been promised rainy weather today.

 

Etter regnet kom, ble himmelen litt mer gul/oransje. Og dråpene på vinduet taler sitt tydelige språk.

After the rain arrived, the sky became more or less yellow/orange. And the drops at the window speaks loud and clear.

 

Jeg har ikke vært i min beste form i det siste. Mye dårlig om morgenen, og jeg har hatt nok med det lille jeg har foretatt meg i løpet av dagene. Som å få besøk, møte venner, og gjøre ting som trengs i hus og hjem. Overskudd til å skrive blogg har vært fraværende. Men i dag skal jeg gjøre et par tapre forsøk, pluss at jeg skal også forsøke å få svart på alle kommentarene som har kommet inn. Dere er fantastiske ♥

I haven’t been feeling so good lately. Especially in the mornings. And I have had enough with the little things I have been doing during the days. Like having visitors, meeting with friends, and do things that are needed in my home. I have had no extra energy to write in my blog. But today I will make some extra effort, and I will try to reply to all the comments that I have got. You are all amazing ♥

Så litt senere i dag, skal jeg skrive om noe veldig kjekt som skjedde i går. Og kanskje kan det komme noen av dere til gode også 🙂 Følg med, følg med 😀

A little later today I’ll tell you about something very nice that happened yesterday. And maybe this can be good for you as well 🙂 Pay attention and stay with me 😀

 

Ha en herlig dag 🙂

Have a lovely day 🙂