FEST-SØSTRE / PARTY-SISTERS

Som jeg nevnte i forrige innlegg, var jeg på en veldedighetsfest på fredag, arrangert av Lions Club Sandnes/Riska. Og mitt følge på festen var Kristine.

As I mentioned in my last post, I was at a charity event on Friday, arranged by Lions Club Sandnes/Riska. And I came to the party along with Kristine.

Kristine er en dame jeg ser veldig opp til. Hun har så mange egenskaper jeg gjerne skulle hatt. Hun er strukturert og organisert, hun er enormt dyktig til å sy, hun strikker også, og der er vi kanskje nokså like, hun har mange kreative og gode løsninger og ideer. Hun er utrolig god å prate med, og tilbakemeldingene er konstruktive og ærlige. Hun har også en flott familie som jeg også er veldig glad i, og ikke minst, hun er veldig kjekk å tilbringe tid med, enten det er tur eller fest, eller rett og slett bare noen hyggelige timer med te, strikketøyet og god prat.
Fra denne anledningen med disse bildene, snakker vi om fest. En fest for og med mange flotte damer, Løvinne for en kveld. Hvor inntekten gikk til psykisk helse for barn og ungdom i Rogaland.

Kristine is a lady I look up to very much. She has so many qualities I wish I had. She is structured and organized, she is extremely good at sewing, she also knits, we are perhaps quite similar knitters, she has many creative and good solutions and ideas. She is incredibly good to talk to, and the feedback is constructive and honest. She also has a great family that I am also very fond of, and not least, she is very nice to spend time with, whether it is a hike or a party, or simply just a few nice hours with tea, knitting and good chat.
From this occasion with these pictures, we are talking about partying. A party for and with many beautiful ladies, Lioness for an evening. Where the income went to mental health for children and young people in Rogaland.

 

På festen var vi nokså like i stilen. Vi hadde begge på oss lyse kjoler med likt snitt. Og brillevalget var også nesten helt likt. Jeg bruker briller når jeg kjører bil, ofte på tur, og som her, på eventer hvor jeg synes det er viktig å se det som er langt unna. Det synes ikke så godt på bildet, men fargen på brillene er nesten identisk. Det er helt tilfeldig.
Vi fikk spørsmål fra flere kanter denne kvelden, om vi var søstre?
Så nå spør jeg deg som leser her: Er vi søstre? (Svaret avsløres i neste blogginnlegg).

At the party we were quite similar in style. We both wore light dresses with the same cut. And the choice of glasses was also almost exactly the same. I wear glasses when I drive, often on hikes, and as here, at events where I think it is important to see what is far away. It doesn’t show so good in the picture, but the color of the glasses is almost identical. It’s completely random.
We got questions from several sides this evening, if we were sisters?
So now I ask you who read here: Are we sisters? (The answer will be revealed in my next post).

 

 

NY PERSONLIG REKORD / NEW PERSONAL RECORD

Så er vi godt inne i helgen igjen, og jeg har klart å holde meg på noenogtrettitallet på topplista hele uken, og forrige uke. Og det med kun ett blogginnlegg denne uka. Og endatil har jeg klart å komme inn på noenogtyvetallet i dag. Nærmere bestemt 28. plass. Det er ny rekord for meg det ♥ Og veldig kjekt 🙂

Then we are well into the weekend again, and I have managed to stay in the thirties on the top list all week, and last week too. And that with only one blog post this week. And so far I have managed to get into my twenties today. Specifically 28th place. It is a new record for me there ♥ And very nice indeed 🙂

Jeg lurer jo på hvor jeg ville vært hvis jeg hadde skrevet blogg hver dag? Men faktisk, ikke så veldig mye høyere oppe vil jeg tro. For det er nemlig ett innlegg som får veldig mye oppmerksomhet i disse tider. Og det innlegget er litt sesongbetont. Et gammelt innlegg fra flere år tilbake, som er dagsaktuelt i forbindelse med at alt av konfirmasjoner avholdes på samme tid i år.

Det er jo sånn at vi klør oss i hodet for å finne på en smart gave til konfirmanten. Spesielt siden de fleste konfirmanter helst ønsker seg penger. Og da kan en liten kreativ gave være midt i blinken, spesielt hvis den overleveres f.eks. i forbindelse med en tale 🙂
Det var det jeg gjorde, sist jeg var i konfirmasjon. Og gaven jeg da laget, kan du lese om HER!

Og neste helg skal jeg i en ny konfirmasjon, og jeg forsøker å finne på en ny lur gave jeg kan lage. En liten spire av en idé er sådd, så gjelder det bare å få laget den. Og hva det er, kan jeg ikke si her. For tenk om konfirmanten eller noen hun kjenner faktisk leser bloggen min, da vil jo overraskelsesmomentet være borte 🙂

I wonder where I would be on that list if I had written a blog post every day? But actually, not very much higher up I would think. Because there is one post that gets a lot of attention these days. And that post is a bit seasonal. An old post from several years ago, which is at the moment in connection with all confirmations being held at the same time this year.

It’s like when we scratch our heads to come up with a smart gift for the confirmant. Especially since most confirmants prefer money. And then a small creative gift can be right up your alley, especially if it is handed over e.g. in connection with a speech 🙂
That’s what I did the last time I was in a confirmation. And the gift I then made, you can read about HERE! (Not in Norwegian, unfortunately).

And next weekend I’m going to a new confirmation, and I’m trying to come up with a new clever gift I can create. A small sprout of an idea is sown, so all I have to do is to make it. And what it is, I can not say here. Because what if the confirmant or someone she knows actually reads my blog, then the moment of surprise will be gone 🙂

Så da nyter jeg tiden akkurat nå, hvor lesertallene er høye på grunn av det ene innlegget, for snart er konfirmasjonstiden over, og da vil også lesertallene mine gå kraftig ned 🙂 Men det har vært hyggelig å befinne seg litt opp i nærheten av toppen denne perioden, til og med uten å anstrenge meg på noen måte 🙂 Det nyter jeg av hele mitt hjerte ♥ Og så takker jeg alle som er innom uansett hva dere leser hos meg. Alle sammen bidrar til at jeg er på listen i det hele tatt 🙂 En ydmyk takk til dere, og ønsker dere en flott helg ♥

So then I enjoy the time right now, where the readernumbers are high due to one post, because soon the confirmation time is over, and then my readernumbers will fall sharply 🙂 But it has been nice to be a little up near the top this period, even without exerting myself in any way 🙂 I enjoy it with all my heart ♥ And then I thank everyone who comes by, no matter what you read with me. Everyone contributes that I am on the list at all 🙂 A humble thank you to you, and wish you a great weekend ♥

HVOR ER PUS? / WHERE IS OUR CAT?

I snart 3 uker har katten vår vært borte nå.

Our cat has been missing for almost 3 weeks now.

Fineste gode pusen ♥ Det er litt rart når ungene nå har dratt til faren sin for noen uker, og jeg sitter her alene, og har ikke engang selskap av Pus. Jeg er riktignok ganske allergisk, men det er jo hyggelig selskap likevel i en katt. Og spesielt når han kommer for å kose og få mat. Dette er skikkelig trist altså.
En gang tidligere har han vært forsvunnet. Da fant vi ham igjen via en annonse på finn.no etter lang tid. Og nå i september har han bursdag, da blir han 8 år gammel.

The cutest cat ♥ It’s a little strange when the kids have now gone to their father for a few weeks, and I sit here alone, and don’t even have the company of Pus. I’m admittedly quite allergic, but it’s nice company in a cat anyway. And especially when he comes to cuddle and get food. This is really sad.
Once before, he has disappeared. Then we found him again via an ad on finn.no after a long time. And now in September he has a birthday, when he will be 8 years old.

 

Vi har selvsagt annonsert ham savnet på Facebook. Men ettersom jeg forstår, har det forsvunnet uvanlig mange katter fra distriktet det siste halvåret, og det mistenkes noe kriminelt. Det samles nå inn haugevis av savnetmeldinger, som vil bli meldt inn til politiet kanskje i neste uke. Jeg er spent på den saken der. Vi har i alle fall lagt inn vår savnet melding i den bolken som skal til politiet. Så får vi se hva som skjer videre.
Om det har skjedd noe kriminelt med katten vår, så er det jo ikke så mye å gjøre med det, men jeg ville da håpe at noen blir stilt ansvarlige.
Nå vet vi uansett ikke noe. Kanskje er katten bare på tur, kanskje er han påkjørt, kanskje er han stengt inne i et forlatt bygg eller garasje, eller kanskje har det skjedd noe kriminelt. Det er uansett ikke noe kjekt dette her.

Vi får vente og se hva som skjer, men jeg håper jo på et mest mulig positivt utfall.

Det er ikke noen spøk å være katte-eier.

We have of course announced him missing on Facebook. But as I understand it, an unusual number of cats have disappeared from the district in the last six months, and something criminal is suspected. Piles of missing reports are now being collected, which will be reported to the police perhaps next week. I’m excited about that case there. In any case, we have entered our missing message in the box that is going to the police. Then we’ll see what happens next.
If something criminal has happened to our cat, then there is not much to do with it, but I would then hope that someone is held responsible.
Now we know nothing anyway. Maybe the cat is just on a trip, maybe he has been hit by a car, maybe he is locked inside an abandoned building or garage, or maybe something criminal has happened. In any case, this is not nice.

We will have to wait and see what happens, but I hope for the most positive outcome possible.

It’s no joke to be a cat owner.

I DAG SKAL JEG FEIRE / TODAY I’LL CELEBRATE

I dag har jeg nådd en milepæl, og det skal feires. 
Jeg har i årevis hevdet at det ikke er så viktig for meg hvor jeg ligger på blogglista. Men i dag har jeg fått bevist for meg selv at det bare var tull. For den gleden da jeg så at jeg lå på 38. plass, den var ubeskrivelig. Nesten som å ha vunnet. 
Jeg vet ikke hva jeg har vunnet da. Heder og ære kanskje? Men det var bare rett og slett gøy. Så jo, det betyr nok mer enn jeg har villet vedkjenne meg.

Jeg vet hva som har ført meg opp hit. Det er en kombinasjon av flere ting. Den ene tingen er bl.a. at jeg begynte å skrive blogginnleggene mine tospråklige. Jeg så ganske snart at det begynte å få effekt på analyticsoversikten. 

Så dette er virkelig en god dag. Jeg ble proppfull av energi da jeg oppdaget dette. Hele dagen fikk en god opptur 🙂

Today I have reached a milestone and it needs to be celebrated.
I have for years claimed that it is not so important to me where I am on the blog list. But today I have proved to myself that it was just nonsense. For that joy when I saw that I was in 38th place, it was indescribable. Almost like winning.
I don’t know what I have won then. Honor and glory perhaps? But it was just plain fun. So yes, it probably means more than I wanted to admit.

I know what brought me up here. It is a combination of several things. One thing is i.a. that I started writing my blog posts in two languages. I soon saw that it began to have an effect on the analytics overview.

So this is really a good day. I was all the sudden full of energy when I discovered this. The whole day got a good boost 🙂

 

Denne skal jeg feire med i dag. Nå har jeg akkurat satt den til kjøling. Det er en boblevin med ekte gull i ♥ Jeg har spart den til en spesiell anledning, og for meg er dette en spesiell anledning. 

Jeg tror helt ærlig ikke at jeg kommer til å stige mer enn dette. Jeg tror nok etterhvert at jeg vil falle tilbake lenger ned på lista. Det er bare gunstige omstendigheter for meg nå. Men jeg skal likevel leve lenge på dette.

Enn så lenge har jeg ikke noe reklame i bloggen, så jeg tjener ikke noe penger. Men ting kan fort endre seg på den fronten. Man skal i alle fall aldri si aldri.

Så vil jeg gjerne takke alle som er innom og leser hos meg. Det er en stor ære ♥ Og jeg håper ikke jeg kjeder dere ihjel med mine hverdagslige ting. For det er svært sjelden jeg blogger om noe som er samfunnsrelevant. Ikke blogger jeg særlig om klær eller kosmetikk heller. Så sånn sett har ikke min blogg nyhetens interesse. Men enkelte innlegg er populære, og det er nok dem som holder meg her akkurat nå. Det er derfor jeg sier at dette kun er en periode.

Ha en strålende lørdag, for det skal nemlig jeg ha ♥

This one I will celebrate with today. Now I have just set it to cool. It is a sparkling wine with real gold in it ♥ I have saved it for a special occasion, and for me this is a special occasion.

I honestly don’t think I will rise more than this. I think eventually I will fall back further down the list. These are just favorable circumstances for me now. But I will still live on the memories of this.

So far, I have no advertising in the blog, so I do not make any money. But things can change quickly on that front. In any case, one should never say never.

Then I would like to thank everyone who comes by and reads my blog. It’s a great honor ♥ And I hope I do not bore you to death with my everyday things. Because it is very rare that I blog about something that is socially relevant. I do not blog much about clothes or cosmetics either. So that way, my blog does not have the news interest. But some posts are popular, and there are probably those that keep me here right now. That is why I say that this is only a period.

Have a great Saturday, because I will certainly have one ♥

 

QUEEN OF EVERYTHING!

Queen of everything, ja det er det som er teksten på koppen min 🙂 Men av og til føler jeg meg litt ovenpå også, så da passer jo teksten godt i enkelte tilfeller. Og nå om dagen, passer det ekstra godt, når jeg har klart å være flere dager på Topp 50 lista på bloggen. Ikke i dag da. I dag er jeg på 50-tallet en plass. Og det er jo logisk, siden jeg ikke hadde noe blogginnlegg i går. Ene dagen lå jeg på 44. plass ♥

Queen of everything, yes that is what the text on my cup says 🙂 But sometimes I feel a little on top too, so then the text fits well in some cases. And now a days, it fits extra well, when I have managed to be on the Top 50 blog list for several days. Not today then. Today I’m in the 50’s a place. And that makes sense, since I did not have a blog post yesterday. I was at place 44 one of the days.

 

 

De som hele tiden ligger innenfor på denne listen er jo vant til det, men for meg var det ekstra stas disse dagene. Regner ikke med at det varer, men er jo gøy da 😀

Disse dagene denne uken har vært travle, og nå er jeg nokså på vei inn i en ny PEM (anstrengelsesutløst symptomforverring) periode kjenner jeg. Så i morgen blir det flott vær, som vi også har hatt i dag. Så da skal dagen nytes utendørs i varmen. Jeg håper på litt sol også.

Er det pent vær der du er disse dagene?

Those who are always on that list are used to it, but to me it is something extra, and very special these days. I don’t expect it to last, but it was fun as long as it happened 😀

These days this week has been pretty busy, and now I am on my way in to a new PEM (post exertional mailaise)  period. So tomorrow is expecting good weather, like we have had today. And then the day will be dedicated resting a lot, outdoors. I hope for some sun as well.

Is there good weather at your place these days?

JEG BIDRAR MED 2 STUDENTER I ÅR / I CONTRIBUTE WITH 2 STUDENTS THIS YEAR

Denne høsten sender jeg 2 studenter fra mitt hjem til Universitetet i Stavanger. Det er første gang på mange år at begge mine barn går på samme skole igjen. Litt morsomt er det også at de skal ha et fag sammen, enda det er 5 års aldersforskjell mellom dem, og de studerer vidt forskjellige ting.

Eldste, Daniel, begynner 2. året på Biokjemi, og yngste, Amalie, begynner 1. året på Juss.

This autumn I will send 2 students from my home to the University of Stavanger. It is the first time in many years that both my children goes to the same school again. It is also a bit funny that they will have a subject together, even though there is a 5 year age difference between them, and they study very different things.

My oldest, Daniel, attends 2. year at Biochemistry, and my youngest, Amalie, attends 1. year at Law.

 

I dag var jeg og Amalie en tur innom universitetet for å handle bøker og litt utstyr. For hun er allerede i gang. Hun har fått oppgaver som skal gjøres, og forelesninger hun skal se før oppstart. Og med de tykke bøkene med omfattende materiale, som skal leses flere ganger før eksamen, så skjønner jeg jo at det gjelder å komme fortest mulig i gang.

Today Amalie and I went to the university to buy books and some equipment. Because she’s already up and running. She has been given assignments to be done, and lectures she will see before starting. And with the thick books with extensive material, which must be read several times before the exam, I understand that it is important to get started as soon as possible.

 

Og her er bøkene hun skal begynne med. Ikke så lett å se det her på bildet, men de er ganske tykke disse bøkene, og med liten skrift og knapt med illustrasjoner.

Broren hennes har ikke kjøpt noen bøker enda. Han skal ikke igang riktig enda.

And here are the books she will start with. Not so easy to see here in the picture, but they are quite thick these books, and with small print and hardly any illustrations.

Her brother has not bought any books yet. He’s not starting as early as her.

Jeg beundrer disse to for deres ungdom og arbeidsevne. Det skal nok bli noen tøffe år, men jeg heier på dem, og er usigelig stolt av dem og alt de er i gang med ♥ Masse lykke til på veien kjære ungene mine ♥

I admire these two for their youth and ability to work. It will probably be some tough years, but I cheer for them, and am unspeakably proud of them and everything they are doing ♥ Good luck with all this my dear children ♥

 

FLOTT UNG MANN MED BURSDAG I DAG

I dag er det feiring her i heimen. For min sønn, Daniel, fyller 24 år i dag 🙂 Han er den eldste av mine barn, og var et svært etterlengtet barn da han ble født. Han er også det eldste barnebarnet til sine besteforeldre, så det var så klart veldig stas med denne lille gutten da han så dagens lys for første gang ♥

 

Jeg laget en bursdagshilsen til ham og postet på hans Facebook-vegg. Bildene er et lite utvalg fra den flotte turen vi hadde til USA for et par år siden. En tur med stor suksess. Og siden han fyller året om sommeren, så var han så heldig at han også fylte året da vi var over there. Nærmere bestemt i San Francisco. Men dette var to år siden. Nå i dag, er vi hjemme, og koser oss i varmere vær enn vi hadde i  akkuratSan Francisco 🙂 For der var det faktisk ganske så kjølig da vi var der. Bildene i collagen er fra San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, og Hollywood.

Vi feiret bursdagen samtidig på søndag jeg og han. Den dagen hadde jo jeg bursdag. Og siden vi har bursdag så tett, så har det alltid blitt sånn, at vi slår sammen dagene våre og feirer samtidig med familien.

I dag skal han og søsteren ut og spise bursdagsmiddag med sin far og følge. Og det betyr jo at jeg slipper å lage middag 😉
Men istedet har jeg bakt gode muffins, som vi nettopp nøt på terrassen sammen med is og jordbær 🙂

Det smakte godt, men isen smeltet veldig fort da, siden da vi satt og spiste, var det 28 grader i skyggen. Vi hadde parasoll, men siden det er litt vind i dag (noe som jo gjør varmen litt lettere å bære for enkelte) så måtte vi vokte godt på parasollen. Faktisk såpass at jeg har besluttet å kjøpe en mer ordentlig og solid parasoll.

 

Muffinsene var sjokolademuffins, med sjokoladebiter på toppen, og bakt i Star Wars former. Og Star Wars, det er alltid stor suksess her i huset. Begge mine barn er veldig glad i Star Wars, og vi har sammen sett alle filmene, flere ganger.

 

Så i varmen gjaldt det å spise fort 😉 I alle fall isen. Og alt sammen smakte godt. Isen er forresten sukkerfri. Noe som så klart er positivt. Is er alltid godt når det er varmt.

Nå skal dagen nytes videre. Jeg skal ut på terrassen og sole meg litt, og ungene har trukket ned til rommene sine i kjelleren, der er det litt svalere.

Gratulerer så mye med dagen til deg kjære gode Daniel ♥

Så håper jeg at alle koser seg denne dagen. For det gjør vi 😀

 

 

 

FAMILIETID

Nå er det mange som melder om fint vær og kjekke aktiviteter. Noen har også tatt bloggferie. Men jeg holder stand 🙂

Såvidt 🙂

 

Her om dagen var jeg i Rogaland Arboret og gikk tur, og da kom vi over denne lille familien her 🙂

 

Her passer moren godt på, og holder alle sine fem små under nøye oppsikt. Og med det samme er hun ikke klar over disse tre damene som står og følger med på dem.

 

De er opptatt med å finne godterier nede i gresset.

Men etterhvert blir moren obs på oss, og da vender de nebbet mot vannet og hopper uti, en etter en 🙂

Uansett så er jo dette en fin tid å finne på noe kjekt med familien på. Eller med venner for den saks skyld.

Her i huset er ungene mine på plass i noen uker nå. Og jeg storkoser meg med det. De er jo voksne da, men bor fortsatt hjemme.
Nå har vi akkurat kost oss med hjemmelaget pizza på terrassen. Tenk så varmt og fint som det er, så kan vi sitte ute til ganske så sent uten å begynne å fryse.

Og heldigvis trenger jeg ikke å passe på mine små lenger, i samme grad som andemor må med sine. Men å nyte tiden sammen, det tror jeg vi er like flinke til 🙂

Ha en fin lørdagskveld ♥

HJERTEDAMEN

Det er rart med det, samme hvilken alder jeg har vært i, har jeg alltid vært glad i hjerter ♥ Jeg er en hjertedame 🙂

Jeg vet ikke om det er fordi jeg liker formen godt, eller om det er fordi det er en sånn fin symbolikk, eller om det er fordi jeg har så mye kjærlighet i meg. Det skal være usagt, men mest sannsynlig er det en kombinasjon av alle 3.

 

 

Jeg synes formen er fin, og den kan varieres og likevel se ut som et hjerte.
Symbolikken er veldig fin. Hjertet symbolerer kjærligheten, og livet. Og kjærlighet finnes i mange relasjoner.
Og jeg har mye kjærlighet i meg. Jeg har mye kjærlighet å gi. Og jeg tar gjerne i mot også 😉 ♥

I den siste tiden har jeg trengt ekstra kjærlighet. Mye ekstra. Det har vært flere hendelser i tilværelsen i det siste, som gjør at jeg trenger ekstra støtte, og bekreftelse på at jeg er likt og elsket, at noen bryr seg og at jeg ikke er alene. Jeg har trengt omsorg og oppmerksomhet, og ikke minst trygghet.

Det er ikke alt jeg forstår av det som har skjedd i det siste. Men det ironiske er at alt smerter i hjertet, det hjertet inni kroppen. Altså ikke i selve hjertemuskelen, for da hadde jeg nok havnet på sykehuset, men den delen av hjertet vi kaller følelser.

Den dagen Norge stengte, 12. mars, den dagen kommer jeg alltid til å huske, for jeg kjente det i hjertet mitt. Altså i følelsene. Det ble nesten som en hjertesorg. Jeg tror ikke jeg er alene om akkurat det. Mange fikk reaksjoner på det. Tenk på alle vi plutselig nesten måtte begynne å behandle som fremmede, og holde dem på avstand, dem vi var glad i. Det gjør noe med en, og det er vanskelig å ta det innover seg og forstå.

Så har månedene gått, og i mellomtiden skjer andre ting, som jeg også sliter med å forstå. Og hjertesorgen forsterkes.

Og så kom finalen nå på fredag, når NAV beviste sin mangel på hjertevarme. Og det kan jeg i alle fall ikke forstå. NAV er jo der for å hjelpe. Og jeg skal nok få min hjelp, men det må jeg kjempe for. Og er det noe jeg omtrent ikke orker å tenke på nå, så er det å kjempe. Men jeg skal gjøre det, jeg må gjøre det, hvis jeg skal overleve.

Og jeg har opplevd mye kjærlighet den siste tiden. Gode venner, og min aller nærmeste familie har sett hva jeg har trengt, uten at jeg har sett det helt selv. De har hjulpet meg, de har kommet på besøk, de har åpnet opp for at jeg kan ringe når som helst, og de kommer til meg ved det minste vink. De har sørget for å være her for meg, og de har hatt med seg oppmerksomheter, og dullet for meg etter beste evne. De har vært gode samtalepartnere og tilbydd en skulder å gråte på, og de har handlet for meg, når jeg har trengt det. Samme hva jeg har trengt. Det er kjærlighet det, det er hjertevarme ♥ Hvor hadde jeg vært i dag, uten dem? Jeg vet ikke.

Men jeg vet at jeg er utrolig takknemlig for dette. Og jeg er så utrolig glad i alle sammen ♥ Jeg kjenner det i hjertet mitt, gleden over å ha disse i livet mitt. Disse som bryr seg, og som plukker opp bitene av meg når jeg går på en smell.

I dag var min datter innom en liten stund. Det gjorde godt. Hun leste gjennom vedtaket fra NAV, og kom med et par uttalelser. Og jeg tenkte at selv om hun bare er 19 år gammel, har hun jammen et utrolig godt blikk for det som sto der og hvordan ting faktisk burde være, og hvordan det burde ha sett ut, det brevet. Men så var jo også rettslære et av favorittfagene hennes på videregående 🙂

Når jeg kommer mer til hektene igjen, skal hjertet mitt få lov å vise tilbake den samme hjertevarmen som har blitt meg til del fra gode venner og nærmeste familie. Og jeg satser på at de ikke synes jeg er helt hjertetom nå for tiden heller. Men det er vanskelig når man føler seg mer død enn levende enkelte dager, og bare har behov for å få, og ikke helt klarer å gi i samme skala. Men det kommer, gi det litt tid, det kommer 🙂 Alt til sin tid ♥

Forleden dag delte en av mine Facebookvenner en video. Videoen er av hennes datter og en venn, som fremfører sangen True Colors.
Nå snakker vi amerikanere altså 🙂

Men da jeg åpnet videoen, så var det som et tegn. Denne sangen passet helt perfekt inn i mitt liv akkurat nå. Rett og slett vakkert ♥

 

Jeg kan fortelle at Jacqueline Lord som spiller og synger her, er modell, skuespiller, og musiker. Jeg har ikke møtt henne, men jeg har møtt hennes mor (som delte videoen), som er gift med en tremenning av meg. De var på besøk her i landet for noen år siden, og da var de hjemme her hos meg en tur, før vi etterpå dro ut på tur og så oss om i distriktet og besøkte stedet våre aner kommer fra 🙂 Og da denne videoen dukket opp, følte jeg det nesten som en gave. Jeg føler meg nesten litt knyttet til den…hehe 😀 For den passet så godt akkurat nå.
Den passet helt perfekt til mitt hjerte ♥ Og musikk er faktisk god medisin og stemningsskaper ♥

Ha en herlig hjertevarm søndagskveld ♥

 

You with the sad eyes
Don’t be discouraged, oh I realize
It’s hard to take courage
In a world full of people
You can lose sight of it all
The darkness inside you
Can make you feel so small
Show me a smile then
Don’t be unhappy
Can’t remember when
I last saw you laughing
This world makes you crazy
And you’ve taken all you can bear
Just call me up
‘Cause I will always be there
And I see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that’s why I love you
So don’t be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful
I see your true colors
Shining through (true colors)
I see your true colors
And that’s why I love you
So don’t be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful (they’re beautiful)
Like a rainbow
Oh oh oh oh oh…

 

 

VI FANT ET VANN I FLEKKEFJORD

Da jeg var liten/ung, og lenge før jeg flyttet hjemmefra, laget mine foreldre en tradisjon i pinsen. De samlet det som var tilgjengelig av familie, og tok alle med på utflukt en av pinsedagene. Det var variabelt hvor vi dro, men utflukten inneholdt oftest grilling. Uansett vær. Jeg ser for meg noen bilder hvor grillingen foregår under en paraply 😉 For her på Sør-Vestlandet, hvor vi bor, er været av en svært variabel sort 🙂

Da jeg fikk mitt første barn husker jeg at vi var på utflukt et par av årene da også, mens resten av familien var travel med sine ting. Mine foreldre var foreganspersoner, så de var alltid med. Veldig koselig, og gode minner.

Da pappa gikk bort, ble ting litt endret. Travle småbarnsfamilier var vi, både jeg og min bror, og pappa som var holdepunktet på dette, var jo ikke her mer.

Etterhvert har vi klart å ta opp igjen tradisjonen, men nå var det jeg og min bror som dro lasset. Mamma var alltid med, hun koste seg, og vi koste oss sammen. Og onkelen min i Egersund (min pappas bror) var også alltid innkludert. Vi dro som oftest sørover herfra, siden mine foreldre hadde hytte, og utflukten da kunne holdes på hjemveien.

Siden min mor også har gått bort, og min onkel knapt kan fote seg lenger, så har vi de siste årene sett an formen hans, og av og til bare hatt utflukten hos ham, eller vi har tatt ham med oss til slektsgården Gaudland, som nå eies av Sokndal kommune og brukes av DNT, Den norske turistforeningen.

Denne pinsen som vi nå har hatt, som har hatt et eksemplarisk vær, da kunne vi uansett ikke være med onkelen vår. Så det ble til at vi besluttet å finne et sted i Flekkefjord hvor vi kunne ha noen timers hyggelig samvær. Vi fant en rasteplass vi har vært på før, ved et vann som heter Botnevatn.

 

Vi var 6 stykk denne pinsen, Jeg og Amalie fra min familie, og min bror og de fleste i hans familie 🙂 Vi kjørte i to biler og hadde hver vår grill med. Og her har vi tent grillen og venter på at den skal bli varm nok til å legge på maten. Vi var ikke langt fra vannkanten, så alt var trygt for aktiviteten vår.

Vi kunne jo bade også, men det skyet litt over en stund, og da fristet det ikke like mye. Men altså, først grilling 🙂

 

Vi laget et par felles salater, og ellers hadde vi med hver vår grillmat. Jeg var ordentlig sulten når maten var klar 🙂

 

Etter maten var fortært, ble vi sittende og prate og ha det koselig, mens grillene kjølte seg ned.

 

Jeg hadde kjøpt et ringspill som jeg tok med, så spilte vi dette også. Alle deltok. Og her er det jeg som er i aksjon. Vi spilte 3 runder, og jeg traff ikke en eneste gang 😀 Men det var kjekt for det. Jeg er ikke akkurat kjent for å være en dårlig taper 🙂

 

Omgivelsene var idylliske, og vi har besluttet at hit må vi tilbake. Vi snakket om at dette kunne være en fast plass å dra til i pinsen, for her er det plass til mange, og fint å bade, og litt skjermet fra veien.

 

En plass hvor alle kan trives. Og det kom flere som badet litt, like bortenfor her, for det var flere plasser å komme seg uti vannet.

 

Men selv pinglet jeg ut. Jeg hadde med badetøy, men solen gjemte seg av og til bak skyene, og da ble det ikke like fristende. Men jeg har badet her før, så jeg vet det er fint 🙂

 

Istedet nøt jeg omgivelsene, pluss at jeg også tok meg en kjapp liten blund i campingstolen jeg hadde med.

Jeg gleder meg allerede til neste år, hvor vi forhåpentlig får en like fin pinse 🙂 For dette var en dag som var god både for kropp og sjel.
Datteren min kjørte, og jeg fikk slappe av. Kjøreturen tar et par timer hjemmefra, så det var godt å få slappe av i passasjersetet.

På hjemveien kjørte vi en annen vei,  forbi utkikksplasser som jeg kan skrive om i neste innlegg 🙂