LIVET ER BEDRE MED VENNER / LIFE IS BETTER WITH FRIENDS

Jeg føler meg velsignet, for jeg har mange venner. Hva skulle jeg gjort uten dem?

I feel blessed, because I have many friends. What would I do without them?

I den siste tiden har verden stått litt på hodet for meg. Og jeg har virkelig fått føle hvor stor bedtydning venner har i livet mitt. Jeg kan ikke si noe annet enn at takket være dem, noen av dem i alle fall, så er jeg oppegående i dag.
Venner finnes jo i alle varianter og farger. Noen er nære venner, mens andre er mer distanserte. Noen venner treffer man ofte, mens andre treffer man sjeldnere. Noen venner er bare gode venner i en periode, mens andre venner er gode venner hele livet. Det er en tid for alt.

Jeg takker mine venner, alle sammen, for at dere er som dere er. Også dere som jeg ikke har møtt.
Ja, du ser det, at man kan finne gode venner som man ikke har møtt også. Brevvenner for eksempel.
Nå er jo ikke brevvenner sånn på moten lenger. Men i denne virale verdenen vi lever i nå, så er jo instant messages det som tidligere var brevvenner. Og jeg har noen få sånne. En av dem dukket opp i juni, akkurat da jeg var i en av mitt livs store kriser. Hva er oddsen for det, liksom? Så jeg tenker at det nok var en mening med det. Han har hjulpet meg gjennom de siste par månedene, sånn helt uten at han er klar over det egentlig. Eller, jeg har jo sagt det til ham nå da.

Og så leser du “han”, og tenker at det er noe på gang. “Nå har hun der Eva funnet seg en date”. Men nei, det er ikke helt sånn. Her er det snakk om et vennskap utover landegrensene. Han bor på et annet kontinent. Langt borte. Totalt utilgjengelig, spesielt i disse coronatider.
Når jeg har trengt noen å prate med, der og da, så har han vært der for meg. Han har lyttet (lest altså), og trøstet. Og ikke minst, fått meg til å le, midt oppi all elendigheten. Det har hjulpet veldig.

Lately, the world has been a bit upside down for me. And I’ve really got to feel how important friends are in my life. I can say thanks to them, some of them at least, I’m up and going, today.
Friends come in all varieties and colors. Some are close friends, while others are more distant. Some friends you meet often, while others you meet less often. Some friends are just good friends for a while, while other friends are good friends for life. It’s a time for everything.

I thank my friends, all of you, for being who you are. Also you who I have not met.
You see, you can find good friends that you have not met as well. Penpals for example.
Now pen pals are not in fashion anymore. But in this viral world we live in now, instant messages are what used to be pen pals. And I have a few like that. One of them appeared in June, just as I was in one of the great crises of my life. What are the odds of that? So I guess it probably means something. He’s been helping me through the last couple of months, without really realizing it. Or, I have mentioned it to him as time has passed.

And then you read “he”, and think that something is going on. “Now, that Eva, has found herself a date”. But no, it’s not quite like that. This is a friendship beyond national borders. He lives on another continent. Far away. Totally unavailable, especially in these corona times.
When I have needed someone to talk to, there and then, he has been there for me. He has listened (been reading), and comforted me. And not least, he has made me laugh, in the middle of all the misery. It has helped a lot.

 


Friendship is like a cup of chocolate, it makes you warm all the way through!

I sommer møtte jeg en bloggvenn. Selv om vi ikke har møttes før, var det nesten som vi hadde kjent hverandre lenge. Hun er en sånn venn som gjør godt for meg bare ved å lese i bloggen hennes. Og da vi møttes, følte jeg en forbindelse. Hun har støttet meg mange ganger, ved å forstå meg, og ved å bruke sine evner på å hele meg. Det er noe helt spesielt ved henne ♥

Jeg har jo også flere bloggvenner jeg er veldig glad i, men av ulike årsaker så er jo alle vennene veldig forskjellige, og til helt forskjellig “bruk” om man skal bruke et sånt ord. Vennskap er jo uansett en gjensidig greie. Man bruker ikke folk, for da ville det ikke vært et vennskap. Men gjensidig tillit, speiler et godt vennskap.

Og så er det mine mer hjemlige venner da. Jeg har flere av dem jeg føler meg veldig nær. Og de hjelper meg også på hver sine forskjellige måter. Og jeg kan ikke skjønne hvordan jeg noen gang skal få takket dem på ordentlig måte. Men jeg håper jo at jeg skal klare å være her for dem når de trenger meg. En av dem har jeg kjent nesten hele livet. En av dem ble jeg kjent med gjennom egne barn, og en av dem har jeg nylig blitt kjent med, gjennom sosiale sider på internett. Alle disse kategoriserer jeg som nære venner.

Og så er det jo dem da, som også er gode venner, og som jeg skulle ønske jeg kunne vie mye mer tid til. Venner som er nye og gamle, menn og damer, og alle sammen er nydelige personer. Men jeg har ikke kapasitet til alt lenger, helsa har ødelagt. Jeg klarer ikke å gå i dybden med alle. Så det blir litt periodisk. Men jeg takker dere alle sammen, som på hver sine måter gjør at livet mitt føles rikt. En skattekiste med gode venner av alle slag, rett og slett ♥ Jeg er jammen heldig tross alt 🙂

This summer I met a blog friend. Although we have not met before, it was almost as if we had known each other for a long time. She is such a friend who does good for me just by reading in her blog. And when we met, I felt a connection. She has supported me many times, by understanding me, and by using her abilities to heal me. There is something very special about her ♥

I also have several blog friends I am very fond of, but for different reasons all the friends are very different, and for completely different “use” if you are to use such a word. Friendship is a mutual thing anyway. You do not use people, because then it would not be a friendship. But mutual trust, reflects a good friendship, that’s how I see it.

And then there are my more domestic friends. I have several of them I feel very close to. And they also help me in their own different ways. And I can not understand how I can ever thank them properly. But I hope that I will be able to be here for them when they need me. I have known one of them almost all my life. One of them I became acquainted with through my own children, and one of them I have recently become acquainted with, through social sites on the internet. All of these I categorize as close friends.

And then there are those who are also good friends, and who I wish I could devote much more time to. Friends who are new and old, men and women, and all of them are beautiful people. But I do not have the capacity for everything anymore, my health has ruined a lot. I can not go in depth with everyone. So it gets a little periodic. But I thank you all, who in their own way make my life feel rich. Simply a treasure chest with good friends of all kinds ♥ I’m lucky after all 🙂

 

7 kommentarer
  1. Det er viktig med venner – og spesielt når vi er alensomme som du og jeg! Jeg har ikke ekstremt mange, men pleier de få jeg har! God klem <3

  2. Ja! Det er viktig med venner og de er ulike til forskjellige bruk. Jeg har også mange ulike venner, men jeg har ikke vært flink å pleie vennskapet. Har mer enn nok noen ganger av mine egne plager at jeg har ikke mer å gi. Men noen ganger er det godt å treffes.
   Godt å ha online venner også:)

  3. Du er ikke bare heldig. Du fortjener dem også, alle de fine vennene dine! ♥ Jeg føler – akkurat som deg – at jeg skulle hatt mye mer overskudd til å pleie vennene mine! ♥

  4. Jeg skjønner akkurat hva du mener med at man har venner til forskjellig “bruk” jeg 🙂 Alle passer ikke til alt. Folk gir en forskjellig. Man bruker dem ikke, men det er et ord som dekker likevel 🙂 Godt med forskjellige venner <3 klem

  5. Gode tanker, – og jeg synes det er veldig fint å ha ulike venner til sitt bruk uten at det betyr at jeg utnytter dem på noe som helst vis.
   Jeg skulle ønske jeg hadde overskudd til å pleie mine vennskap mye bedre enn jeg gjør, men samtidig vet jeg at mine beste venner alltid vil være her for meg om jeg trenger dem selv om det skulle være evigheter siden vi snakket sammen sist❤

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg