NY GAMMEL ULV BLE AVDUKET / NEW OLD WOLF WAS UNVEILED

Forrige helg var jeg på avdukningen av en ny gammel ulvunge.

Last weekend I was at the unveiling of a new old wolf cub.

Og hvorfor jeg sier “ny gammel” er fordi denne ulvungen er en ny utgave av den gamle som det ble gjort herverk på og ødelagt for over 10 år siden. Denne nye er laget i et sterkere materiale, og forhåpentlig får den stå i fred.
De som leser fast her hos meg, vet at jeg har en gjeng ulver jeg besøker på mine turer. Oftest besøker jeg den store ulven, som er pappaen til alle de 7 små ulvungene. Og alle ulvungene har i tur og orden blitt ødelagt. Og nå er alle kommet på plass igjen, reparerte og sånn noenlunde i orden.

And why I say “new old” is because this wolf cub is a new version of the old one that was vandalized and destroyed over 10 years ago. This new one is made of a stronger material, and hopefully it will be left in peace.
Those who read regularly here with me know that I have a bunch of wolves I visit on my hikes. Most often I visit the big wolf, who is the father of all the 7 little wolves. And all the wolves have been destroyed in turn. And now everyone is back in place, repaired and sort of in order.

 

Primus motor for ulvene er Leif Magne Thu (til høyre i bildet) og en gjeng fra øvre Hana. Ildsjeler som har laget til ulvene i en turløype til glede for store og små.
Og til å avduke denne nye gamle ulvungen har tidligere fotballproff Arne Larsen Økland (til venstre i bildet) tatt på seg oppgaven.

Arne Larsen Økland regnes som en av Norges beste fotballspillere på slutten av 1970 tallet og begynnelsen på 1980 tallet. Jeg har selv aldri hatt interesse for fotball, men jeg hadde interesse for kjendiser, derfor husker jeg ham veldig godt fra den tiden. Han er nå Visepresident i Norges Fotballforbund.

Initiator for the wolves is Leif Magne Thu (right in the picture) and a gang from upper Hana. Fiery souls who have made wolves an attraction in a hiking trail for the joy of young and old.
And to unveil this new old wolf cub, former football professional Arne Larsen Økland (left in the picture) has taken on the task.

Arne Larsen Økland is considered one of Norway’s best football players in the late 1970s and early 1980s. I myself have never been interested in football, but I was interested in celebrities, so I remember him very well from that time. He is now Vice President of the Norwegian Football Association.

 


Dette bildet er fra Sandnesposten.no sin artikkel om eventen. Et 20 talls tilskuere møtte opp for å overvære avdukingen. Jeg sitter på første rad 🙂

This photo is from Sandnesposten.no (lokal newspaper) from the event. About 20 people showed up to watch the unveiling. I am seated on first row 🙂

 

Arne Larsen Økland foretar avdukingen på ypperlig måte, og til syne kommer ulvungen som har navnet Ganda. Og denne ulvungen er en jente.
Alle ulvungene representerer bydeler i Sandnes. Og Ganda representerer Ganddal bydel. Alle ulvungene er også fotballspillere. Det er visst en stor sport 🙂 Og de har hver sin bydels fotballdrakt på seg.

Arne Larsen Økland performs the unveiling in an excellent way, and the wolf cub named Ganda appears. And this wolf cub is a girl.
All the wolf cubs represent districts in Sandnes. And Ganda represents Ganddal district. All the wolves are also football players. It must be a great sport 🙂 And they each wear their own football uniform.

 

Her er Ganda på plass i all sin prakt, med en ekte lærball og det hele 🙂

Here Ganda is in place in all its glory, with a real leather ball and all 🙂

 

Til glede for store og små, kan fine utsiktspunkter besøkes i turløypene på Hana, med fotballspillende ulvunger. En eventyrlig opplevelse 🙂

To the joy young and old, nice view points can be visited on the hiking trails at Hana, with football-playing wolf cubs. An adventurous experience 🙂

14 kommentarer

Siste innlegg